AB Medifas produktgrupper, där vi kan erbjuda information, utbildning, och ett brett sortiment, är:
Elastiska bandage ett stort och brett sortiment av elastiska bindor, kort- och långsträckta, kohesiva och adhesiva, fixering och stöd, samt kinesiotejp.
Uroterapi, med fokus på framför allt kvinnohälsa vad gäller bäckenbottensmärta, inkontinens, sexuell hälsa, hjälpmedel samt smärtlindring och muskelsmärta.
De flesta produkterna kan även användas av män.

 

Gå direkt till våra produkter