Biofeedback NeuroTrac Simplex

4 999 SEK

Beskrivning

Alla våra produkter med ett varuvärde över 700 kr skickas med REK!

Biofeedback, behandling av inkontinens och kroniska underlivssmärtor för träning och avslappning av bäckenbotten eller annan muskulatur. NeuroTrack Simplex är biofeedbackapparaten som ger patienten/användaren en klar och överskådlig återkoppling i form av ljusdioder på en indikatorkurva och värden på skärmen.

Simplex – enkel återkoppling på aktiv träning och avslappning.
Behandling och träning med EMG biofeedback går ut på att användaren får en återkoppling på egen insats vid aktiv träning/ avslappning av bäckenbottenmuskulaturen eller annan muskulatur. Ljusdioder ger patienten en omedelbar återkoppling på den aktuella aktiviteten i form av ljusdioder på en indikatorkurva. Vilket ger en effektivt och målinriktad bäckenbottenträning eller annan muskulatur för patienten.

Statistik
Efter en träningsperiod kan både användare och terapeuten gå igenom användarstatistik för evaluering och värdering av behandlingen.

Träning efter stolpe eller ett färdigt program
Apparaten har två olika möjligheter till träning:
– träning efter ett diagram.
– träning efter ett fast program som patienten följer.

Koppling till en PC 
NeuroTrac Simplex kan kopplas till en pc. Tillhörande pc-programmet ger en total översikt över behandlingen/ träningen.
Du kan bl.a. se och göra följande:
– Lägga in individuella mål (templates) som patienten tränar efter.
– Säker och fullvärdig dokumentation av behandlingen.
-Använda ”öppna skärmbilder” för löpande utvärdering av bäckenbotten
– Använda ”knip/vila bedömningar” för att bedöma uthållighet, reaktion etc. i muskulaturen.

  Innehåll

  Väska, kablar, 1 st 9 volt uppladdningsbart batteri med laddare

  Kan kompletteras med

  • Hudelektroder vilka finns i olika storlekar och det finns även en sort för extra känslig hud
  • Manual i pappersformat
  • Öronelektrod för vagusstimulering
  • Bordshållare
  • PaleBlue batterier

  Manualer och Bruksanvisningar