Smärtlindring

Kollektion: Smärtlindring

TENS står för transkutan elektrisk nervstimulering. Kortfattat går TENS går ut på att påverka olika nervbanor i kroppen först och främst för att smärtlindra. Impulserna som går från TENS-apparaten blockerar smärtsignalerna till hjärnan. Hudelelektroderna fästs på huden där smärtan är lokaliserad. Impulserna som TENS-apparaten blockerar smärtan tills du inte känner den.

TEMS står för transkutan elektrisk muskelstimulering. Smärta kan uppstå akut, för exempelvis vid skada, sjukdom, operation, eller vid kronisk smärta som kommer och går.

NMES står för Neuromuskulär elektrisk stimulering och stimuelrar muskler och nervrelaterade tillstånd. Det används förutom vid smärta som muskelstimulering för att aktivera muskler ex efter skada, stroke mm. Kronisk smärta är svår att behandla år efter år med mediciner, med TENS finns inga biverkningar och har god smärtlindring även efter att TENS tagits av då vissa av programmen är inställda på endorfinutsöndring som verkar lång tid efter i kroppen.

Filtrera via kategori

Pris
Högst pris
kr
kr
Kategori
Sortera efter
Filtrera

Filtrera

Pris

Högst pris

kr
kr
Kategori