Vagusnervstimuleringskit inkluderar NeuroTrac MultiTens

2 665 SEK

Beskrivning

Vaguselektroden är EJ ett tillbehör från NeuroTrac men fullt kompatibelt och bör användas i samråd med hälsopersonal (vi är legitimerad hälsopersonal så ni kan ta kontakt med oss eller hälsopersonal i er närhet).

Alla våra produkter med ett varuvärde över 700 kr skickas med REK!

Vagusnervstimulering kan påverka ett antal funktioner i hjärnan och kroppen och stimulering av vagusnervens örongren har alltmer rönt uppmärksamhet i internationell forskning.

Det finns både invasiva tekniker med implanterade elektrostimulatorer och icke-invasiva tekniker som t.ex stimulerar genom huden.

En obalans mellan sympatisk och parasympatisk aktivitet i vagusnerven kan kopplas till ett antal tillstånd (hjärtsvikt, colon irritabile-IBS och kroniska smärtsyndrom) och det är ofta en överaktivitet hos den sympatiska jämfört med den parasympatiska. Vagusnervstimulering kan gärna kombineras med andningstekniker som ger djup och långsam andning och verkar lovande som ett drogfritt alternativ för lindring av en lång rad tillstånd.

ME och vagus nervstimulering

Myalgisk encefalomyelit (ME)- är en komplex och dåligt förstådd sjukdom som kan vara mycket hämmande för den drabbade personen. Nyligen har vagusnervstimulering visats att vara ett lovande verktyg i behandlingen av ME. De svenska forskarna P. Brodin et al. publicerar i år en spännande studie där man använde vagusnervstimulering för att minska symtomen på ME. Författarna till studien föreslår att vagusnervstimulering kan bidra till att öka sjukdomstoleransen, och att utvecklingen av ME i sig kan ha bakgrund i en misslyckad och ihållande aktivering av immunförsvaret.

Studiens lovande resultat ger hopp om att den har hittats ännu ett behandlingsalternativ för att hjälpa patienter med ME. I studien har de användt tekniken INMEST (Intranasal mekanisk stimulering) för att stimulera vagusnerven, men vagusnervstimulering kan också utföras med en TENS-apparat. Vi har nyligen fått öronklämmor som kan användas för vagusnervstimulering. Våra TENS-enheter kan ställas in för vagusnervstimulering. Kontakta oss för råd och vägledning.

Ny forskning visar på goda resultat vid behandling av utmattningsdepression och Myalgisk encefalit- ME

Olika smärttillstånd i kroppen och långtidscovidbesvär

Behandling med vagusnervstimulering har visat sig ge goda resultat för olika smärttillstånd i kroppen (EDS, Ulcerös Colit, Morbus Chron, cystit mm) där inga andra åtgärder har hjälpt. Många personer som har långtidscovidbesvär har även fått mycket positiva resultat med behandling av denna metod.

(Önskar du beställa ytterligare en öronklämma- kontakta oss! Den måste beställas separat!)

Produktspecifikationer:

ABS-plast, elektrodplatta: kisel, naturgummi och kolfiber.
Latex fri
Anslutning: 2 mm
Vikt per klämma: 1,6 g
Storlek: 40 mm längd, 13 mm maximal bredd
CE-märkt

För MultiTens var god titta på den specifika produkten.


    Innehåll

    1 st. öronklämma av kolfiber, och 2 hudelektroder 50 x 50 mm. (OBS: kabel ingår inte, eftersom den medföljer alla våra enheter)