Periform - vaginalprob

550 SEK

Beskrivning

Periform har utvecklats tillsammans med uroterapeuter som har lagt stor vikt på patientens komfort, enkel införing och utformning av produkten.

Periform är den enda elektroden på marknaden som tagit hänsyn till kvinnans anatomi vid tillverkningen. Periform har en mjuk kurvform som gör att införandet går lättare och smidigare.

Vid användning av Periform vid EMG biofeedback eller vid knipövningar kan proben via en enkel indikator som placeras på utsidan av proben, visa om knipet görs på ett korrekt sätt.

Användarmanual medföljer vid beställning.

Periform är patientbunden.

Finns benämnd i över 200 artiklar!

        Forskning