TEMS står för transkutan elektrisk muskelstimulering.

TEMS används gärna som ett hjälpmedel inom medicinsk rehabilitering och som ett komplement inom idrott på alla nivåer. Muskeln stimuleras via hudelektroder som placeras i förhåll till den muskeln som skall stimuleras. Muskeln reagerar genom att den dras ihop som vid en vanlig muskelsammandragning. Många använder TEMS för att underlätta och stärka en svag och otränad muskulatur, träna upp rörlighet ex. efter operationer, frakturer och rehabilitering.

 

Relaterade produkter

161
Hudelektroder 50x 50 mm

Elektroderna har en självhäftande, vattenbaserad och latexfri gel. Detta gör att hudelektroderna är mycket mjuka och enkla att fästa överallt på kroppen.   Elektroderna har en ledande karbonfilm som ger en god kontaktyta utöver hela elektrodens översida. Levereras med 4 … Läs mer…

Läs mer
Tens
NeuroTrac MultiTENS

NeuroTrac MultiTENS är en enkel och användarvänlig två-kanals stimulator för smärtlindring och muskelrehabilitering. Den innehåller möjligheter för både TENS (Transcutan elektrisk nervstimulering) och NMES (Neuromuskulär elektrisk stimulering) med totalt 20 program. Dessa består av: 13 färdiga TENS-program (PO1 til P13). 4 … Läs mer…

Läs mer
Tens
NeuroTrac TENS

Transkutan elektrisk nervstimulering (TENS) – en alternativ och biverkningsfri metod för smärtlindring. NeuroTrac TENS är en enkel apparat som lika lätt kan brukas av sjukvårdspersonal som av brukaren själv i hemmet. Stimulatorn innehåller totalt 14 program. 11 av dessa är förhandsinställda … Läs mer…

Läs mer