Menstruationssmärtor (dysmenorré) på grund av kramper i livmodern.

Smärtan behandlas vanligtvis med olika mediciner och eller p-piller. Flera studier visa ett gott resultat med användning av TENS (transkutan elektrisk nervstimulering) för att lindra smärtan. TENS reducerar inte smärtan i livmodern men blockerar smärtsignalerna så att de inte når fram till hjärnan och stimulerar hjärnan till att frigöra endorfiner.

Placering av hudelektroder

Elektroderna placeras i det mest smärtfulla området som oftast är den del nedan för naveln. Två hudelektroder kan även placeras i korsryggen. Högfrekvent eller högintensivstimulering på hög strömstyrka i ca. en minut eller tills att smärtan är borta.

 

Relaterade produkter

161
Hudelektroder 50x 50 mm

Elektroderna har en självhäftande, vattenbaserad och latexfri gel. Detta gör att hudelektroderna är mycket mjuka och enkla att fästa överallt på kroppen.   Elektroderna har en ledande karbonfilm som ger en god kontaktyta utöver hela elektrodens översida. Levereras med 4 … Läs mer…

Läs mer
Tens
NeuroTrac TENS

Transkutan elektrisk nervstimulering (TENS) – en alternativ och biverkningsfri metod för smärtlindring. NeuroTrac TENS är en enkel apparat som lika lätt kan brukas av sjukvårdspersonal som av brukaren själv i hemmet. Stimulatorn innehåller totalt 14 program. 11 av dessa är förhandsinställda … Läs mer…

Läs mer