TENS/TEMS vid smärtlindring och muskelrehabilitering

TENS står för transkutan elektrisk nervstimulering. Kortfattat går TENS ut på att stimulera olika nervbanor i kroppen genom att placera två eller fler hudelektroder på bestämda ställen på huden. Först och främst för att uppnå smärtlindring. Impulserna som TENS-apparaten ger blockerar smärtan tills du inte känner den. TEMS står för transkutan elektrisk muskelstimulering. Smärta kan uppstå akut, förexempelvis vid skada, sjukdom, operation, eller vid kronisk smärta som kommer och går.

 

Vanliga smärtor som våra produkter kan hjälpa mot:

 

Relaterade produkter

156 hudelektroder
Hudelektroder 30mm diameter

Elektroderna har en självhäftande, vattenbaserad och latexfri gel. Detta gör att hudelektroderna är mycket mjuka och enkla att fästa överallt på kroppen.   Elektroderna har en ledande karbonfilm som ger en god kontaktyta utöver hela elektrodens översida. Levereras med 4 … Läs mer…

Läs mer
161 hudelektroder
Hudelektroder 50x 50 mm

Elektroderna har en självhäftande, vattenbaserad och latexfri gel. Detta gör att hudelektroderna är mycket mjuka och enkla att fästa överallt på kroppen.   Elektroderna har en ledande karbonfilm som ger en god kontaktyta utöver hela elektrodens översida. Levereras med 4 … Läs mer…

Läs mer
Tens
NeuroTrac MultiTENS

NeuroTrac MultiTENS är en enkel och användarvänlig två-kanals apparat för smärtlindring och muskelrehabilitering. Den innehåller möjligheter för både TENS (Transcutan elektrisk nervstimulering) och TEMS (Transcutan elektrisk muskelstimulering) med totalt 20 program. Dessa består av: 13 färdiga TENS-program (PO1 til P13). … Läs mer…

Läs mer
Tens
NeuroTrac TENS

Transkutan elektrisk nervstimulering (TENS) – en alternativ och biverknings fri metod för smärtlindring. NeuroTrac TENS är en enkel apparat som lika lätt kan brukas av sjukvårdspersonal som av brukaren själv i hemmet. Apparaten innehåller totalt 14 program. 11 av dessa … Läs mer…

Läs mer