NeuroTrac TENS

Artikelnr: 150 Kategorier: ,

Beskrivning

Transkutan elektrisk nervstimulering (TENS) – en alternativ och biverknings fri metod för smärtlindring.
NeuroTrac TENS är en enkel apparat som lika lätt kan brukas av sjukvårdspersonal som av brukaren själv i hemmet.
Apparaten innehåller totalt 14 program. 11 av dessa är förhandsinställda och består av högfrekventa, lågfrekventa, burst, multifrekvensiella/ modulerade, samt program for en bland frekvensstimulering (olika frekvenser på kanalerna). I de tre resterande program kan du skapa/lägga in egna preferenser när det gäller frekvens, pulsbredd, stimuleringstid etc.
På skärmbilden visas intensitet, frekvens, pulsbredd, tid och program. Tidsinnställingen är mellan 1 minut och 12 timmar och återstående behandlingstid visas på skärmen. Apparaten slår slår automatisk av efter 4 timmar. Apparaten innehåller frekvenser mellan 2-200 Hz och pulsbredder från 50-300 usek.

NeuroTrac TENS har två kanaler, och man kan därmed använda totalt fyra elektroder med apparaten.

Indikationer:

• Nociseptiv smärta: artroser (för exempel ankel, knä, höft, skulder, rygg, fot, hand osv), reumatiska smärttillstånd, ryggsmärtor, osteoporos, myalgier, huvudvärk.

• Neuropatiska smärtor: evropatier, fantomsmärta, postherpetisk neuralgi.

• Andra behandlingssmärtor: Menstruationssmärtor, cancerrelcaterad smärta, fibromyalgi, klåda, illamående, hämning av spasticitet , CRPS, angina pectoris, nedsatt perifer cirkulation.

Tillbehör som medföljer apparaten:

• ledninger (2 stk)

• alkaliska batterier (2 stk)

• väska

• bruksanvisning

• bältesklips

Batteriladdare medföljer ej till privata kunder, den kan beställas separa

 

(Alt art nr: 7350107255012 / Komplett paket: 7350107251502 )