NeuroTrac MyoPlus Pro med Bluetooth

Artikelnr: 144 Kategorier: ,

Beskrivning

NeuroTrac MyoPlus Pro är en avancerad kombinerad elektrostimulering- och EMG biofeedbackapparat med många spännande funktioner och möjligheter. Du kan göra mätningar och lagra information i journaler och rapporter. Brukaren kan även använda olika typer av spel för endera avslappning och/ eller knipträning av bäckenbottenmuskulaturen. Något som verkar uppskattas och motivera användaren.

Elektrostimuleringen har 6 olika program som är färdigprogrammerade enligt klinisk dokumentation. Det är också möjligt att använda dessa program i utgångspunkt för att lägga in egna anpassade program på frekvens, pulsbredd ramp up, ramp down, stimuleringstid och inlagd stim/paus.

EMG biofeedbackdelen ger brukaren återkoppling på sin egna aktiva träning och/ eller avslappning av bäckenbottenmuskulaturen samt lär användaren att använda detta för en korrekt träning både effektivt och målinriktat.

Koppling till PC.

NeuroTrack MyoPlus Pro kan kopplas till en PC via Bluetooth (valfritt).
Tillhörande PC-program ger bl.a. full översikt över behandlingen under programmets gång. Goda lagrings- och utskriftsmöjligheter.