Med lång erfarenhet

AB Medifa grundades på 30 talet och har sedan 1973 ägts och drivits av Staffan Haglund.

Idag ägs och drivs AB Medifa vidare av Teija Lundgren. Sortimentet har hela tiden varit förbrukningsartiklar för sjukvården.

Företaget har nära relationer till internationella leverantörer och nordiska kunder.

Kunderna består i huvudsak av återförsäljare, sjukvårdsenheter, landsting och privatpersoner.

 

AB Medifas produktgrupper, där vi kan erbjuda information, utbildning, och ett brett sortiment, är:
  • Kompression ett stort och brett sortiment av elastiska bindor, kort- och långsträckta, kohesiva och adhesiva, fixering och stöd, samt kinesiotejp.
  • Uroterpi med fokus på framför allt kvinnohälsa vad gäller bäckenbottensmärta, inkontinens, sexuell hälsa, hjälpmedel samt smärtlindring och muskelsmärta.